GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 9:00 – 21:00
Thứ 3 9:00 – 21:00
Thứ 4 9:00 – 21:00
Thứ 5 9:00 – 21:00
Thứ 6 9:00 – 21:00
Thứ 7 9:00 – 21:00
Chủ Nhật 9:00 – 21:00
Hotline +84 362 762 277
+84 818 212 565
Đặt trước Quý khách gọi hẹn trước 1 ngày

DỊCH VỤ

Nhặt da tay/chân 30.000đ
Sơn Gel 100.000₫
Đắp Gel + Nối Móng 200.000₫
Đắp Ẩn Kim Tuyến – Xà Cừ 30.000₫/ Ngón
Vẽ Hoa Văn Hoạ Tiết 20.000₫/ Ngón
Đắp Hoa + Đá 50.000₫/ Ngón
Đắp Bột + Nối Móng 280.000₫
Đắp Omnel + Đắp Vân Đá 30.000₫/ Ngón
Fill Gel 100.000₫
Fill Bột 180.000 ₫